Msze Święte

Niedzielna Msza święta:

Sobota:

5:30 PM
(po angielsku)

7:00 PM (po polsku)

Niedziela:

7:00 AM (po polsku) 
8:30 AM (po angielsku)
10:30 AM (po polsku)
12:00 PM (po angielsku)
7:00 PM (po polsku)

Dni powszednie:

7:00 AM (po polsku) Pon - Sob
8:00 AM (po angielsku) Pon-Sob

7:00 PM (po polsku) Pon - Pt

Święta nakazane:

wigilia święta:

7:00 PM (po angielsku)

w dzień święta:

7:00 AM (po polsku)
8:00 AM (po angielsku)
10:30 AM (po polsku)
7:00 PM (po polsku)

Chrzest św.

 
Sacraments Baptism 790x480
 
Co daje nam chrzest święty?
 • gładzi grzech pierworodny
 • czyni z ochrzczonego „nowe stworzenie” (sakrament nowego narodzenia)
 • daje nam życie Boże, czyni nas dziećmi Bożymi
 • włącza do wspólnoty Kościoła
 • wyciska niezatarte duchowe znamię
 • jest konieczny do zbawienia
 • otwiera drogę do przyjęcia pozostałych sakramentów
Obowiązki rodziców naturalnych wynikające z faktu chrztu ich dziecka:
 • wybranie dziecku przynajmniej jednego imienia jakiegoś świętego, aby miało ono swojego patrona i orędownika u Boga
 • przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności
 • nauczenie modlitwy i uczestnictwa we Mszy Świętej
 • posyłanie na lekcje religii
 • przygotowanie do sakramentów: Spowiedzi, Komunii św. i Bierzmowania
 • wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijańskie

Chociaż rola chrzestnych jest pomocnicza w stosunku do rodziców naturalnych, to jednak oni deklarują pomoc rodzicom w realizacji istotnych obowiązków wiary i naturalnych powinności, zwłaszcza odnośnie do wychowania i religijno-ludzkiej formacji dziecka.
W przypadku, kiedy rodzice naturalni są słabo praktykującymi czy nawet obojętnymi, rola chrzestnych nabiera pierwszorzędnego znaczenia, a więc mają zapewnić dziecku chrześcijańskie wychowanie.

Kościół stawia przed chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):
 • powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest
 • wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi
 • ukończyli 16 rok życia
 • są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania
 • żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,
 • jeśli są małżonkami – przyjęli sakrament małżeństwa (ślub kościelny);
 • nie dopuszcza się do funkcji chrzestnego osób żyjących w związkach niesakramentalnych
Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu dziecka do chrztu:
 • do chrztu mogą zgłosić dziecko tylko jego rodzice
 • prosimy zgłaszać się co najmniej miesiąc przed planowanym chrztem
 • jeśli chrzczone dziecko jest pierwszym dzieckiem rodziców, to konieczne będą nauki przed chrztem, o których terminie rodzice zostaną powiadomieni
 • w przypadku, jeśli rodzice nie są zapisani do naszej parafii, prosimy o dostarczenie zgody własnego księdza proboszcza na chrzest w naszej parafii
 • akt urodzenia dziecka (do zwrotu)
 • dane o rodzicach i rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania (lub zapisania) rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

 

Najnowszy Biuletyn

Kontakt

Biuro parafialne:

Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 12:30 PM
1:15 PM - 5:00 PM

Sekretarka: 

Pani Carol Luparella

184 Ray Street
Garfield, NJ, 07026
tel. 973-772-7922
fax 973-772-4178
ststankostka@optonline.net